customer center

평일 오전10시~오후6시
토,일,공휴일 휴무

매장 방문 원하실땐
미리 예약 해주세요

전화 : 010-9121-6739
팩스 : 031-944-3570

농협(기태호)
215120-52-010866

대여물품 보증금 결제는
현금 입금 원칙입니다.

이메일
kipora@nate.com

SNS 추가 버튼
 

 

 


[ 문의 게시판 ]
게시판 검색 폼 검색
일반게시판 게시글
No.
 
Content
Name
Date
Hits
추억이에게 하고싶은 말씀을 적어주세요~
9315
이*
2022/07/02
0
9314
김**
2022/06/28
4
9313
2022/06/28
0
9312
홍**
2022/06/26
1
9311
2022/06/26
0
9310
안**
2022/06/21
3
9309
2022/06/22
1
9308
요**
2022/06/11
2
9307
2022/06/12
1
9306
김**
2022/06/04
4
9305
2022/06/06
0
9304
김**
2022/05/31
1
9303
2022/06/01
1
9302
류**
2022/05/18
4